KINEPELT |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 011 64 58 53

Multidisciplinair team

Logopedie

Het team van logopedisten zal instaan voor behandeling van diverse logopedische problematieken.

- Afasie
Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel in de linkerhersenhelft. Door de afasie treden er problemen op met het lezen, spreken en schrijven. De aard en de ernst van de afasie is afhankelijk van de omvang van het hersenletsel. Afasie komt het vaakst voor bij volwassenen. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met bouwen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. De behandeling s gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan op het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren.

- Dysartrie
Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beroerte (CVA), hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen. De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. De spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak werken onvoldoende. De behandeling zal gericht zijn op het verbeteren van de verstaanbaarheid. De patiënt leert optimaal gebruik maken van zijn mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek, de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving behandeld. De kinesisten in het team van kinepelt zorgen ervoor dat hun behandeling ondermeer de juiste lichaamshouding oplevert. Het werken met een neurologisch team is hier van zeer grote meerwaarde voor de patiënt.

- Dysfagie
De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te dringen. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat. Na een hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval of tumor) of een aandoening in het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van de spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halfgeleider treden er soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en dringen minder gemakkelijk gaat. Slikstoornissen kunnen lichamelijke gevolgen hebben zoals ongewenst gewichtsverlies. Hier is het goed dat we met onze diëtiste kunnen samenwerken voor het opstellen van een dieet op maat van de patiënt.

- Stotteren
Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren. Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, sommigen hebben een behandeling door een stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel en goed onderzoek te doen, zodat ouders goede informatie krijgen of therapie nu wel/niet zinvol is. De stottertherapeut zal dan vanzelf aangeven of de behandeling meteen zinvol is of niet. De stottertherapeut zal een onderzoek doen naar het stotteren. Zijn er problemen op gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan. Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is.

- Dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben problemen met het lezen en/of spellen. Deze moeilijkheden geven, ondanks een goede intelligentie, problemen met schoolse taken. Wij als logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van dyslexie. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er helemaal nog geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan dyslexie welliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. De behandeling door een logopedist kan een grote bijdrage leveren aan het verloop van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan.

- Dyscalculie
Bij een kind met dyscalculie is er een ernstig gestoord verloop van het (leren) rekenen. Ondanks een goede intelligentie slaagt het kind er niet in inzichten, rekenvaardigheden, oplossingsstrategieën ... te verwerven. Daardoor wordt het verwachte niveau niet gehaald. Dyscalculie heeft verschillende uitingsvormen, onder meer: moeite met het automatiseren van feitenkennis (tafels, splitsingen) ook al wordt er dagelijks geoefend, moeite met vaardigheden en technieken bij rekenen zoals hoofdrekenen, brugoefeningen, werken met een getallenas, 100-veld, moeite met het oplossen van vraagstukken. De logopedist door diepgaande diagnose een behandelplan op maat uitschrijven om deze problemen systematisch te behandelen.

 

Dietiek

Mijn naam is Isabelle de Nobel, gediplomeerd voedings- en dieetkundige sinds 2013, zelfstandige sinds 2014. Als diëtiste pas ik kennis van voedings- en dieetleer toe om de gezondheid en het gezond gedrag te bevorderen, te behouden en/of te herstellen. Ik doe dit voor kinderen, jongeren, volwassenen alsook ouderen.
Ik adviseer en begeleid op professionele en persoonlijke wijze in het ontwikkelen van evenwichtig eetgedrag en een gezonde levensstijl. U kunt, steeds vrijblijvend, met al uw vragen over voeding en gezondheid bij mij terecht. Voorkomen is beter dan genezen, preventie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van mijn beroep. Lezingen en workshops

Specialisaties: Obesitas, Parkinson, Nieren

Verder kan ik voedingsadvies geven bij maag- en darmziektes, leveraandoeningen en galblaas, diabetes (type 1, 2 en zwangerschap) – gestoorde glucose tolerantie, voedselintoleranties en -allergieën, kanker, eetstoornissen, zwangerschap, ondervoeding, dementie.

Terugbetaling
De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van dieetconsultaties bij een door het RIZIV erkende diëtiste. De bedragen verschillen per ziekenfonds, we zullen tijdens de consultaties uw mogelijkheden bespreken. Indien de behandeling onder een bepaalde nomenclatuur valt, wordt er meer vergoed. Dit is enkel geldig voor diabetici en nierproblemen. Voor bijkomende informatie en de benodigde formulieren kunt u terecht op de site van uw ziekenfonds of neemt u contact op.
Voor meer informatie en tarieven kunt u terecht op mijn website: www.isabelledietiste.com Bel voor een afspraak naar 0472.246835

<< Terug

Contactgegevens

Kinesitherapie Kinepelt | Heerstraat 31 | 3910 Neerpelt | 011 64 58 53 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.